tisdag 27 maj 2008

Varför finns EU?

EU är en förkortning på Europeiska unionen. Det är en sammanslutning(union) där medlemsstaterna kommit överens om att samarbeta för allas bästa. De arbetar både ekonomiskt och politiskt. Eu:s medlemsländer bestämmer om olika organ. Det kallas överstalighet. Besluten fattas inom EU och alla länder måste rätta sig efter de.Inga kommentarer: