tisdag 27 maj 2008

Vad är.....

Europaparlamentet: Vid möten har Ministerrådet mest makt. Men Europaparlamenetet har bara rätt att säga nej i vissa frågor, exempel när det gäller delar av EU:s budget och lagstiftning. Europaparlamentet är ganska maktlöst, men utvecklingen ligger på att öka makten. I Europaparlamentet sitter ledamöter från olika politiska partier i varje medlemsland.

Ministerrådet: Det är de som stiftar Eu:s lagar och är dess högsta beslutande organ. Rådet består av olika medlemmar beroende på vilken fråga det är. Ministerrådet förekommer oftast i Bryssel.


Europakommissionen: Kommissionen är Eu:s verkställande organ och ska alltså genomföra de beslut som Eu har fattat. Europa kommissionen kan också lägga fram lagar

Inga kommentarer: