tisdag 27 maj 2008

Vad är EMU? VIlka är med? Vilka är inte med,varför?


EMU står för Ekonomiska Monetära Uionen. Det är ett ekonomiskt och monetärt samarbete inom EU som bland annat innebär att medlemsländerna har en gemensam valuta,euro, och en gemensam penningpolitik. S

yftet är att EMU tillsammans med den inre marknaden ska bidra till att EU uppnår sina mål om bland annat ekonomiska och sociala framsteg, hög sysselsättning och hållbar utveckling. Idag deltar 15 länder i valutaunionen.

Inga kommentarer: